Kantitatif Araştırma

Hedef kitle üzerinde belirli soru formları kullanılarak sonuçlara / verilere ulaşılan bir yöntem olan Kantitatif Araştırma’nın belli başlı çeşitleri;

  • Yüzyüze görüşmeler (ev, sokak ve in-hall),
  • Bilgisayar destekli telefon anketleri ve
  • Kaynak tarama tarafımızdan başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Saha Araştırmaları: Sistematik Araştırma’nın uzmanlık alanıdır. Şirketimizde saha ekibi oluştururken bir çok araştırma firmasının yaptığı gibi “üçüncü parti” şirketleri kullanmak yerine kendi kadrolu, eğitimli saha elemanlarımızı ve süpervisorlerimizi kullanmayı tercih ederiz. Böylece yaptığımız projelerin güvenilirliğini ve kalitesini de yüksek oranda artırmış oluruz. Bununla beraber, devamlı çalışmalarda bulunduğumuz müşterilerimiz için ayrı ayrı oluşturulmuş sabit ekiplerimiz vardır. Müşterilerimizi yakından tanımanın ve aynı zamanda süratinde araştırmalarda ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için projelerde sürekli aynı elemanları çalıştırmaya özen gösteririz.

Kantitatif araştırmalarımızda görev alan saha ekibine müşterinin de katıldığı toplantılarda bizzat proje yöneticileri tarafından araştırma konusuyla ilgili eğitim verilir. Proje uzmanları soru formunun ilk uygulamasını kendileri yapar. Aynı zamanda görüşmeciler tarafından yapılan pilot görüşmelerde de yer alırlar. Görüşmecilerin kendilerini araştırmanın bir partneri olarak görmelerini ve interaktif katılımlarını sağlamak amacıyla, görüşmeciler eğitim öncesi soru formu uygulaması yaparlar.

Denetim : Güvenilir bilgiye ulaşmak pazar araştırmanın ilk şartı olduğundan yola çıkarak, uyguladığımız anketlerin bilgi derleme/anket sürecini, sürekli denetim altında tutulur. Şirketimiz tarafından gerçekleştirdiğimiz her araştırmada saha elemanlarımızın herbirinin yaptığı anketlerin %20’si alanda deneğe ulaşılarak veya telefonla arayarak kontrol edilir. Bilgiler, yalnızca derlenme aşamasında denetlenmekle kalmaz, derlenen bilgiler, bilgisayara yüklenmeden önce ve sonra “editing”, “kodlama” ve analiz öncesi “data kontrolü” aşamalarında da iç tutarlılıkları açısından uzman kadromuz tarafından titiz bir denetimden geçirilir.

Analiz : Araştırma sonuçları analiz edilirken verilerin daha üretken kılınabilmesi ve değişkenler arasındaki ilişkilerden yeni değişkenler yaratabilmek için çapraz tablolardan yararlanılır. Kullanılan analiz programı sayesinde istenilen çapraz dökümleri çok süratli bir şekilde yaparak müşterilere iletebilmemiz mümkündür.

Çok değişkenli analizler sunmamızın amacı, araştırma sahiplerinin ilişkileri bir arada görebilmesine, araştırmayı bütünleştirebilmesine, veriler arasında kolayca gidip gelebilmesine ve dolayısıyla da çözümlere giden yolda daha yaratıcı düşünebilmesine yardımcı olmaktadır. Araştırmalar sonucu elde edilen verileri yalnızca tablolar ve grafikler olarak sunmakla yetinmeyiz; raporlamalarımızda ayrıntılı çözümlemelere ve yorumlara da yer vererek, müşterilerimize geleceğe dönük özgün pazarlama ve halkla ilişkiler stratejileri de öneririz. Böylelikle müşterilerimize bir öngörü kazandırarak başarılı iş kararları almaları için yardımcı oluruz.

Şirketimizde sürekli müşterilerimiz için tuttuğumuz databaseler ile de, yıllar içinde yapılan araştırmaları karşılaştırmak, benchmark’ları belirlemek, yıllık analizler yapmak sunduğumuz hizmetler arasındadır.