Kalitatif Araştırma

Araştırmanın bir bütün olduğu düşüncesinden yola çıkarak, SİSTEMATİK Araştırma‘nın verdiği hizmetlerden biri de Kalitatif Araştırmalar’dır.

Kalitatif araştırmalarda amaç bir davranışın veya tutumun altında yatan ana noktaları anlamaya çalışmak, “bilmiyorum” veya “bunun hakkında hiç düşünmemiştim” türü yanıtların daha ötesinde bilgilere ulaşmak ve sayısal sonuçlar yerine davranış ve tutumların altında yatan “neden”leri belirlemektir.

Kalitatif Araştırma adı altında toplanan, Gizli (gölge) Müşteri Araştırmaları, Grup Tartışmaları ve Derinlemesine Görüşmeler tarafımızdan başarı ile uygulanmaktadır.

Kalitatif araştırmanın ana yöntemleri olan “Grup tartışması” ve “Derinlemesine Görüşmeler” ise şirketimizin konularında uzman, psikoloji veya sosyoloji eğitimi almış deneyimli araştırmacıları tarafından yönetilir. Kalitatif araştırmaların belli başlı bütün tekniklerini kullanabilen moderatörlerimiz, ulusal ve uluslararası pekçok kuruluşun kalitatif araştırmalarında da sektör deneyimi kazanmışlardır.

Araştırmalarda, amaca uygun olarak müşteri ile beraber hazırlanan bir toplantı akış planı kullanılmakla birlikte bu plan, görüşmeler sırasında araştırmacı tarafından değiştirilebilme esnekliğine de sahiptir.

Kalitatif çalışmalardan elde edilen bulgular, gözlem ve katılımcı tepkileri, araştırma sahipleriyle birlikte Değerlendirme Toplantıları’nda paylaşılır ve bizzat moderatörlerin hazırladığı yazılı raporlar, ayrıntılı döküm ve yorumlarla birlikte müşteriye sunulur.

Kalitatif araştırmalarımıza katılacak deneklerin tümü, Denek Bulma ve Değerlendirme Birimi’nin özel programında saklanan “Denek Bankası”ndan sağlanır. Kayıtlı tüm denekler, sosyo-ekonomik statüleri, demografik özellikleri, çalışma konumları, bölgesel özellikleri ve diğer değişkenleri açısından kolayca dökümleri alınabilecek şekilde hazırlandığından, araştırma sahiplerinin talep ettiği niteliklere hızla cevap verecek zenginliktedir. “Denek Bankamız” belli aralıklarla güncellenir ve ihtiyaçlara cevap verecek biçimde hazır tutulur. Bu nedenle şirketimizde, gerek grup toplantısı ve gerekse tekli görüşmelere katılacak denekleri, hiçbir zaman aracı kişi ve/veya kuruluşların bulmasına izin verilmez. Böylelikle %100 güvenilir bilgilere ulaşma yolunda doğru kişilerle iletişim kurulmuş olunur.